Liiteluettelo referoiduista julkaisuista
Valkonen, S., Lappalainen, S., Lähde, E., Laiho, O.&Saksa, T. 2017. Tree and stand recovery after heavy
selective cutting in Norway spruce stands. Käsikirjoitus. Painossa.
Lähde, E. 2016. Näe metsä puilta. Arator. Oppikirja.
Pukkala, T., Laiho, O. & Lähde, E. 2016. Continuous cover management reduces wind damage. For. Ecol. Manage 372: 120-127.
Lähde, E. 2015. Suomalainen metsäsota. Miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun. Into. Dardedse
holografia, Riika. Oppikirja. 413 s.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2015. Which trees should be removed in thinning treatments? For. Ecos. 2(1): 1-12.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2014. Optimizing any-aged management of mixed boreal forest under residual basal area constraints. Journal of Forestry Research. Painossa.
Laiho, O., Pukkala, T. & Lähde, E. 2014. Height increment of understorey Norway spruces under different tree canopies. Forest Ecosystems 1(4): 1-8.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2014. Stand management optimization – the role of simplifications. Forest Ecosystems 1(3): 1-11.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2013. Species interactions in the dynamics of even- and uneven-aged boreal forests. J. Sustain. For. 32: 1-33.
Lähde, E. & Pukkala, T. (toim.) 2013. Alikasvoksesta ylispuuksi. Joen Forest Program Consulting. Nordprint, Helsinki. 141 s. Oppikirja, jossa muun muassa seuraavat artikkelit:
--Lähde, E. & Pukkala, T. Johdatukseksi, ss. 5-8.
--Norokorpi, Y. & Lähde, E. Jatkuvaa kasvatusta pohjoisen männiköihin, ss. 37-46.
--Lähde, E. & Lin, J. Metsänhoidolle vaihtoehtoja – Vessarin koekentän kiertoajan mittainen tutkimus, ss. 61-87.
--Lähde, E. & Pukkala, T. Jatkuva kasvatus vähentää puuntuotannon ja metsän muiden käyttömuotojen ristiriitoja, ss. 105-136.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2012. Continuous cover forestry in Finland - recent research results. Julkaisussa: Continuous Cover Forestry. Managing Forest Ecosystems. Springer Science+Business Media B, ss. 85-128. 0ppikirja.
Pukkala, T., Sulkava, R., Jaakkola, L. & Lähde, E. 2012. Relationships between economic profitability and habitat quality of Siberian jay in uneven-aged Norway spruce forest. For. Ecol. Manage. 276: 224-230.
Lähde, E. 2012. Uutta tietoa vaihtoehtoisesta metsänhoidosta. Luonnon Tutkija 116(3): 69-76.
Zenner, E.K., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Contrasting the temporal dynamics of stand structure in even- and uneven-sized Picea abies dominated stands. Can. J. For. Res. 41: 289-299.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Using optimization for fitting individual-tree growth models for uneven-aged stands. Eur. J. For. Res. 130(5): 829-839.
Pukkala, T., Lähde, E., Laiho, O., Salo, K. & Hotanen, J-P. 2011. A multifunctional comparison of even-aged and uneven-aged forest management in a boreal region. Can. J. For. Res. 41: 851-862.
Zenner, E.K., Peck, J.E., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Decomposing small-scale structural complexity in even- and uneven-sized Norway spruce-dominated forests in southern Finland. Forestry 85(1): 41-49.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Variable-density thinning in uneven-aged forest management - a case for Norway spruce in Finland. Forestry 84(5): 557-565.
Laiho, O., Lähde, E. & Pukkala, T. 2011. Uneven- vs even-aged management in Finnish boreal forests. Forestry 84(5): 547-556.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2011. Metsän jatkuva kasvatus. Joen Forest Program Consulting. Bookwell, Porvoo. 229 s. Oppikirja.
Lin, C.J., Laiho, O. & Lähde, E. 2011. Norway spruce (Picea abies L.) regeneration and growth of understory trees under single-tree selection silviculture in Finland. Eur. J. For. Res. 131(3): 683-691.
Tahvonen, O., Pukkala, T., Laiho, O., Lähde, E. & Niinimäki, S. 2010. Optimal management of uneven-aged Norway spruce stands. For. Ecol. Manage. 260. 106-115.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2010. Optimizing the structure and management of uneven-sized stands of Finland. Forestry 83(2): 129-142.
Lähde, E., Laiho, O. & Lin, C.J. 2010. Silvicultural alternatives in an uneven-sized forest dominated by Picea abies. J. For. Res. 15: 14-20.
Lähde, E., Laiho, O. & Pukkala, T. 2010. Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa. Metlan työraportteja 176. 22 s.
Pukkala, T., Lähde, E. & Laiho, O. 2009. Growth and yield models for uneven-sized forest stands in Finland. For. Ecol. Manage. 258: 207-216.
Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2009. Hyvä metsänhoito. Ekometsätalouden liitto. 95 s. Oppikirja. Lähde, E. 2004. Luovuuden lähteellä. Syväekologinen puheenvuoro. Ekometsätalouden Liitto. 127 s.
Lähde, E. 2003. Metsä sydämellä. Kustantajat Sarmala-RAK. 160 s.
Saksa, T., Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2003. Entwicklung und Leistung von Beständen mit vorherschender Fichte nach Niederdurchforstung und Einzelstamm-Auslese. Forst und Holz 58: 220-222.
Lähde, E., Eskelinen, T. & Väänänen, A. 2002. Growth and diversity effects of silvicultural alternatives on an old-growth forest in Finland. Forestry 75(4): 395-400.
Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 2002. Development of Norway spruce dominated stands after single-tree selection and low thinning. Can. J. For. Res. 32: 1577-1584.
Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 2002.
Zuwachs von Fichte und Birke in gleich und ungleich strukturierten Beständen. Forst und Holz 57(15/16): 481-485.
O´Hara, K. L., Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 2001. Leaf area allocation as a quide to stocking control in multi-aged, mixed-conifer forests in southern Finland. Forestry 74(2): 171-185.
Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2001. Structure transformation and volume increment in Norway spruce-dominated forests following contrasting silvicultural treatments. For. Ecol. Manage 151: 133-138.
Lähde, E. 2000. Pohjoisten metsien rakenne ja kehitys. Luonnon tutkija 4-2000: 136-140.
Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 2000. Hyvän metsänhoidon opas. Ekometsätalouden Liitto ja Rakennusalan kustantajat RAK. 56 s. Oppikirja.
O´Hara, K. L., Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1999. Leaf area and tree increment dynamics on a fertile mixed-conifer site on southern Finland. Ann. For. Sci 56: 237-247.
Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1999. Stand structure as a basis of diversity index. For. Ecol. Manage 115: 213-220.
Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 1999. Diversity-oriented silviculture in the Boreal zone of Europe. For. Ecol. Manage 118: 223-243.
Lähde, E. (toim.). 1999. Luontaisesti syntyneiden sekametsien kehitys ja metsänhoito. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 719 , jossa artikkelit poikkeusmenettelynä referoitu:
-Laiho, O., Lähde, E., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Metsän rakenne ja kehitys, ss 6-32.
-Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Uudistuminen ja kasvatus, ss 32-58.
-Saksa, T., Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. Kasvu ja tuotos, ss 58-66. -Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. Hoitomenetelmät, ss 66-72
Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. 1999. Ekometsänhoidon perusteet ja mallit. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 736. 61 s. Poikkeusmenettelynä referoitu. Trettin, C. C. ym. (toim.). 1996. Northern forested wetlands. Ecology and management. Artikkelit:
-Norokorpi, Y., Lähde, E., Laiho, O. & Saksa, T. Stand structure, dynamics, and diversity of virgin forests on northern peatlands. ss. 73-87.
-Laiho, O., Lähde, E., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Undergrowth as a regeneration potential on Finnish peatlands. ss. 121-131. Skovsgaard, J. P. & H.E. Burkhart (toim.). 1995. Recent advances in forest mensuration and growth and yield research. Artikkelit:
-Laiho, O., Lähde, E., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Stand structure and the associated terminology. ss. 87-96. -Saksa, T., Lähde, E., Laiho, O. & Norokorpi, Y. Growth and yield in structurally diverse and one-sided stands. ss. 167-174. Bamsey, C. R. (toim.). 1995. Innovative silviculture systems in Boreal forests. Artikkeli:-Laiho, O., Lähde, E., Norokorpi, Y. & Saksa, T. Undergrowth as a regeneration potential in Finnish forests. ss. 90-94.
Lähde, E. Metsää puilta, 1995. Vihreä Elämänsuojelun Liitto. Helsinki. 112 s.
Norokorpi, Y., Lähde, E., Laiho, O. & Saksa, T. 1995. Principles for assessing biodiversity indices in the Boreal forest zone. Biodiversity Conservation 95-103.
Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1994. Structure and yield of all-sized and even-sized conifer-dominated stands on fertile sites. Ann. Sci. For. 51: 97-109.
Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1994. Structure and yield of all-sized and even-sized Scots pine-dominated stands. Ann. Sci. For. 51: 111-120.
Lähde, E. 1993. Diversity of forests as a global goal. Scandinavian Forest Economics 34: 105-109.
Lähde, E. 1992. Nature oriented silviculture in an ecocommune (toim. K. Heikurainen). Suomussalmi Municipality, ss. 44-50. Oppikirja.
Lähde, E. 1992. Luontaisen kuusivaltaisen taimikon kehitys lehtomaisella kankaalla. Fol. For. 793.
Lähde, E. 1992. Metsämafia. Hakapaino Oy. Helsinki. 191 s.
Lähde, E. 1991. Päin honkia. Arator. 256 s.
Lähde, E. 1991. Picea abies-dominated naturally established sapling stands in response to various cleaning-thinnings. Scand. J. For. Res. 6: 499-508.
Lähde, E., Laiho, O., Norokorpi, Y. & Saksa, T. 1991. The structure of advanced virgin forests in Finland. Scand. J. For. Res. 6: 527-537.
Lähde, E. 1991. Vegetation changes in a burned area planted by Pinus sylvestris in Northern Finland. Annales Botanici Fennici 28: 161-170.
Lähde, E. & Jalkanen, E. 1987. Suomalaisen metsä. WSOY. 138 s.
Lähde, E. & Nieppola, J. 1987. Vegetation changes in old stands of Pinus sylvestris L. in Southern Finland. Scan. J. For. Res. 2(3): 369-377.
Huuri, O., Lähde, E. & Huuri, L. 1987. Tiheyden vaikutus nuoren istutusmännikön laatuun ja tuotokseen. Fol. For. 685. 48 s.
Lähde, E., Norokorpi, Y. & Oikarinen, M. 1985. Mikkelin ekoläänin metsien vaihtoehtoiset käsittelymallit. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 180. 67 s. Oppikirja.
Savonen, E.-M. & Lähde, E. 1984. Paakun taimimäärän vaikutus männyntaimien kehitykseen. Fol. For. 608. 16 s.
Lähde, E., Werren, M., Etholen, K. & Silander, V. 1984. Ulkomaisten havupuulajien varttuneista viljelmistä Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 125. 87 s.
Lähde, E. 1983. Metsien hoitava ja kestävä käyttö. Kirjassa: Tämä vihreän kullan maa. ss. 17-22. Oppikirja.
Lähde, E. & Savonen, E.-M. 1983. Kastelun vaikutus männyn paakkutaimien kehitykseen sekä turpeen vesi- ja ilmasuhteisiin paakussa. Fol. For. 571. 40 s.
Lähde, E., Högnäs, B., Jaakkola, A. & Huuri, O. 1983. Tall- och granplanteringarnas utveckling på Åland. Fol. For. 579 s.
Lähde, E., Nieminen, J., Etholen, K. & Suolahti, P. 1982. Varttuneet kontortametsiköt Suomen eteläpuoliskossa. Fol. For. 533.
Lähde, E. & Saksa, T. 1982. Siemenen määrä männyn, kuusen ja lehtikuusen suojakylvössä. Fol. For. 541.
Lähde, E., Sepponen, P., Laine, L., Linnilä, K. & Roiko-Jokela, P. 1982. Metsätyypit ja niiden kasvillisuus Suomessa. Valtakunnan metsien 3. inventoinnin (1951-1953) aineistoon perustuva tutkimus. Fol. For. 517.
Lähde, E. & Raulo, J. 1981. Rauduskoivun kylvökokeita Lapissa. Fol. For. 461.
Lähde, E., Manninen, S. & Tervonen, M. 1981. Ojituksen ja muokkauksen vaikutus maan fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä havupuiden taimien kehitykseen. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 98(7): 1-23.
Lähde, E. 1979. Männyn, kuusen ja lehtikuusen suoja- ja avokylvö aurauksen pientareessa ja palteessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 97(4): 1-45.
Sepponen, P., Lähde, E. & Roiko-Jokela, P. 1979. Metsäkasvillisuuden ja maan fysikaalisten ominaisuuksien välisestä suhteesta Lapissa. Fol. For. 402.
Lähde, E. 1978. Välivarastoinnin vaikutus männyn paakkutaimien viljelyn onnistumiseen. Fol. For. 338.
Lähde, E. 1978. Maan käsittelyn vaikutus maan fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä männyn ja kuusen taimien kehitykseen. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 94(5): 1-59.
Ritari, A. & Lähde, E. 1978. Effect of soil preparation on physical properties of the soil in a thick-humus spruce stand. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 92(7): 1-37.
Raulo, J. & Lähde, E. 1977. Rauduskoivun istutustuloksia Lapissa. Fol. For. 325.
Anttila, T. & Lähde, E. 1977. Lannoituksen vaikutus paperikennoissa kasvatettujen männyn taimien kehitykseen taimitarhassa. Fol. For. 314.
Lähde, E. & Raulo, J. 1977. Eri kehitysvaiheessa istutettujen rauduskoivun taimien viljelyn onnistuminen auratuilla uudistusaloilla Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 91(6): 1-30.
Mutka, K. & Lähde, E. 1977. Effect of soil treatment, liming, and phosphorus fertilization on initial development of bare-rooted Scots pine transplants. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 91(3): 1- 57.
Raulo, J. & Lähde, E. 1976. Ennakkotuloksia rauduskoivun kylvökokeista Lapissa. Fol. For. 279.
Lähde, E. & Tuohisaari, O. 1976. An ecological study on effects of shelters on germination and germling development of Scots pine, Norway spruce and Siberian larch. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 88(1): 1-37.
Kauppila, A. & Lähde, E. 1975. Koetuloksia maan käsittelyn vaikutuksesta metsämaan ominaisuuksiin Pohjois-Suomessa. Fol. For. 230.
Lähde, E. 1975. Männyn kävyn koko, siemensato ja siemenen laatu Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 86(5): 1-23.
Lähde, E. 1974. The effect of seed-spot shelters and cold stratification on germination of pine (Pinus silvestris L.) seed. Fol. For. 196.
Lähde, E. 1974. The effect of grain size distribution on the condition of natural and artificial sapling stands of Scots pine. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 84(3): 1-23.
Lähde, E. & Kinnunen, K. 1974. Paperikennon ja turveruukun seinän lujuus ja taimien alkukehitys Pohjois-Suomessa. Fol. For. 197.
Lähde, E. 1974. Rate of decomposition of cellulose in forest soils in various parts of the Nordic countries. Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 11: 72-78.
Lähde, E. & Mutka, K. 1974. Luontaisesti syntyneiden ja istutettujen kuusentaimien kehitys ja juuriston rakenne Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 83(3): 1-43.
Lähde, E. & Mutka, K. 1974. Kylvösuojan ja raakafosfaattilannoituksen vaikutus männyn siementen itämiseen ja sirkkataimien kehitykseen ojitetulla avosuolla Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 83(2): 1-36.
Lähde, E. & Pahkala, K. 1974. Havupuiden siemenen kehitys ja itäminen kirjallisuuden valossa. Silva Fenn. 8(4): 242-277.
Kinnunen, K., Lind, J. & Lähde, E. 1974. Eri ajankohtina istutettujen männyn kennotaimien alkukehitys Pohjois-Suomessa. Fol. For. 212.
Asplund, K., Lähde, E. & Numminen, E. 1973. Vajaasti kypsyneen männyn siemenen kehitys käpyjen varastoinnin aikana. Fol. For. 185.
Lähde, E. & Siltanen, S. 1973. Männyn taimien kunto ja juuriston rakenne Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 78(/): 1-31.
Kinnunen, K. & Lähde, E. 1972. Kylvöajankohdan vaikutus kennotaimien kehitykseen ensimmäisen kasvukauden aikana. For. Fol. 158.
Lähde, E. 1971. Anaerobisten olosuhteiden ja aerobisuusrajan esiintymisestä erilaisilla luonnontilaisilla turvemailla ja merkityksestä suotyypin kuvaajana. Silva Fenn. 5(1): 36-48.
Lähde, E. 1970. Hopeasauvamenetelmän käyttökelpoisuus anaerobisten olosuhteiden osoittajana turvemailla maan eri osissa. Suo 21(2): 39-43.
Lähde, E. & Oksanen, A. 1969. Morfologiset, gravimetriset ja fotometriset tunnukset männyn taimien juuristojen kuvaajina. Silva Fenn. 3(4): 234-250.
Lähde, E. 1969. Biological activity in some natural and drained peat soils with special reference to oxidation-reduction conditions. Acta For. Fenn. 94. 69 s. Väitöskirja.
Lähde, E. 1966. Vertical distribution of biological activity in peat of some virgin and drained swamp types. Acta For. Fenn. 81(6): 1-15.
Lähde, E. 1966. Tutkimuksia biologisesta aktiviteetista eräiden luonnontilaisten ja ojitettujen soiden turpeessa. Suo 5: 77-84.
Lähde, E. 1966. Studies on the respiration rate in the different parts of the root systems of pine and spruce seedling and its variations during the growing season. Acta For. Fenn. 81(8): 1-24.
Lähde, E. 1966. Kokeita selluloosan hajaantumisnopeudesta erilaisissa metsiköissä. Silva Fenn. 119(1): 1-12.
Lähde, E. 1965. Havaintoja männyn istutuksesta karhunsammalmuuttumalle. Suo 2: 7-10.