Kuka erkki lähde?

Erkki Lähde (s. 1938) väitteli tohtoriksi 1969 ja toimi Metlan metsänhoidon Pohjois-

Suomen erikoistutkijana ja Rovaniemen tutkimusaseman johtajana 1970-78. Hänet
nimitettiin Metlan metsämaatieteen professoriksi 1978 ja pari vuotta myöhemmin
metsänhoidon professoriksi. Hän on kehittänyt muun muassa avohakkuuvapaan ns.
metsän jatkuvan kasvatuksen menetelmän ja julkaissut useita kirjoja ja suuren
määrän sekä referoituja että muita tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita, yhteensä
noin 500. Saman verran on myös kertynyt esitelmiä ja tietotauluja. Yhteensä
suoritteita on siten kertynyt yli 1 000 kappaletta. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2003,
mutta on jatkanut tutkimustyötä edelleen (ks. julkaisut).